Zrealizowaliśmy ponad 150 projektów. wspomóż nas

8. Ćwierćmaraton Komandosa


22.01.2022 r. w Lasku Południowym w Słupsku odbył się pierwszy ekstremalny bieg wchodzący w skład Wielkiego Szlema Komandosa
8. Ćwierćmaraton Komandosa. Bieg został zorganizowany przy współpracy z Nadleśnictwem Leśny Dwór oraz Parafii pw. św. Jana Kantego w Słupsku. Owa współpraca dała początek nowopowstałemu projektowi pn.: „LAS Lubi Aktywność Społeczność”, który finansowany jest z budżetu Lasów Państwowych.
Zwycięzcą biegu został st. sierż. Artur Pelo z 7. Brygady Obrony Wybrzeża Słupsk. Wśród kobiet jako pierwsza linię mety minęła Anna Ryguła z 13. Śląskiego Batalionu Obrony Terytorialnej w Brzegu.
„Ćwierćmaraton Komandosa” to specyficzny bieg, gdzie trasę 10,5 kilometra trzeba było pokonać w umundurowaniu polowym, butach odpowiedniego dla każdego rodzaju służb mundurowych i z 10-kilogramowym plecakiem. W ósmej edycji pierwszego biegu Wielkiego Szlema Komandosa z 317 zgłoszonych do biegu wystartowało 273 zawodników i zawodniczek z najdalszych zakątków Polski. Reszta zawodników dostarczyła odpowiednie zaświadczenia, tj. przebywanie na kwarantannie, albo wykonywanie innych obowiązków służbowych (służby i pełnienie obowiązków na wschodniej flance Polski) co w efekcie uwzględniła komisja (Dyrektor biegu i Dyrektor techniczny) opracowując inny sposób zaliczenia biegu (bieg wirtualny z zachowaniem zasad dla Ćwierćmaratonu Komandosa), zaliczając potwierdzony bieg poza wszelkimi konkurencjami, ale liczącymi się do Szlema (tzw. zaliczenie PK).
Najliczniejszymi drużynami okazały się reprezentacje kadry i podchorążych Akademii Wojsk Lądowych, Akademii Marynarki Wojennej i Wojskowej Akademii Technicznej. Przed startem każdy zawodnik musiał przejść komisyjne ważenie plecaka, które nadzorowali Pracownicy Nadleśnictwa Leśny Dwór. To samo czekało uczestnika również po ukończeniu biegu, czyli morderczej walce na gorkach Lasku Południowego. W zawodach uczesniczyli także kibice w ilości 35 osób.

Serdeczne podziękowania kierowane są do Partnerów wydarzenia, tj.: Nadleśnictwa Leśny Dwór, w tym Nadleśniczego Grzegorza Goliszka i Jego Zastępcy Dariusza Mikszto oraz Pani Anny Deus-Kopki, dzięki której projekt „LAS Lubi Aktywność Społeczną” wystartował . Serdeczne podziękowania należą się Wszystkim Pracownikom Nadleśnictwa za bardzo sprawne działanie, Parafii pw. św. Jana Kantego w Słupsku, w tym Proboszcza Ks. Wojciecha Filimona i Ks. Łukasza Bikuna za udostępnienie terenu parafii.
Wielkie podziękowania Fundacja składa Młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku i Pani Anny Wolikowskiej, Młodzieży z Zespołu Szkół Mundurowych ze Słupska i Pani Edycie Magińskiej oraz Panu Rafałowi Brzykcy, Młodzieży z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych ze Słupska za działanie wolontaryjne (łącznie uczestniczyło 106 uczniów). Wasza pomoc jest nieoceniona i nie udałoby się tego wszystkiego dokonać.
Szczególne podziękowania Fundacja składa Chorążemu Arkadiuszowi Szmigiero – Przyjacielowi Fundacji, Celinie Piask, Marcelinie Weiland, Annie Kloskowskiej, Towarzystwu im. Brata Alberta w Słupsku i Joannie Chudzińskiej za nieustającą dobrą energię i wielkie działanie! W działaniach na rzecz biegu uczestniczyło 20 osób, realizując zadania logistyczne.
Firmami wspierającymi event były: Perla, Sp. z o. o., Morski Powiat Słupsk, którym Fundacja serdecznie dziękuje za pomoc społeczną i zainteresowanie się aktywnością w subregionie słupskim. Łącznie na evencie w Kantym uczestniczyło 478 osób. To kolejny sukces zawodów i tego magicznego miejsca w Słupsku.

Kontakt

  • Słupsk, ul. Gdyńska 22
  • +48 602 759 892
  • darek_klos@op.pl
Dane do wpłat Numer konta: 25 1090 2763 0000 0001 4218 2285
© Fundacja Sub Ventum. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk