Zrealizowaliśmy ponad 150 projektów. wspomóż nas

Clean up the World in Słupsk 2021


W dniu 18.09.2021 roku - "Międzynarodowym Dniu Sprzątania Świata" Fundacja "Sub ventum" wspólnie z Nadleśnictwem "Leśny Dwór" oraz Parafią pw. Św. Jana Kantego w Słupsku zorganizowała akcję obywatelską pn.: "Clean up the World in Słupsk 2021". W akcji wzięło udział 146 osób, w przeważającej ilości w akcji brały udział dzieci i młodzież ze szkół: SP-5 z ulicy Hubalczyków w Słupsku, SP-4, SP-6 a także ze Szkoły Podstawowej z Jezierzyc. W akcji uczestniczyła także młodzież z II Lo "Mickiewicz" ze Słupska oraz młodzież z Zespołu Szkół Agrotechnicznych. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie z przeprowadzonej akcji w formie wolontariatu, które są ważne da dzieci i młodzieży w szkole. W akcji uczestniczyły także harcerki z 32 IDH "Różowe Pantery" ze Słupska. W akcji uczestniczyło 13 rodzin. Zebrano wiele worków śmieci. "Oczyszczono" Lasek Południowy ze śmieci na kierunkach od Parafii pw. św. Jana Kantego w Słupsku w stronę Głobina - I trasa, od Parafii do tzw. "Górki Narciarza" - II trasa oraz wzdłuż drogi do Krępy Słupskiej - III trasa. Oczyszczono także teren miejski w okolicach 3 stawków, w tym park im. J. Trendla. Zebrano łącznie 86 120 litrowych worków śmieci. Koniec akcji zwieńczono drobnymi upominkami dla Rodzin i wolontariuszy oraz biesiadowano przy ognisku z kiełbaskami, które ufundowało Nadleśnictwo "Leśny Dwór". Wszystkie nieczystości zostały przewiezione na wysypisko śmieci na koszt Nadleśnictwa "Leśny Dwór".
Wszystkim składamy serdeczne podziękowania, w szczególności dla Pana Dariusza Mikszto z Rodziną - Nadleśniczemu z Nadleśnictwa "Leśny Dwór" za niezwykłą skromność i nieocenione zaangażowanie w całe przedsięwzięcie a także wszystkim pracownikom za wielkie zaangażowanie. Księdzu Proboszczowi Wojciechowi Filimonowi składamy serdeczne podziękowania za użyczenie terenu parafii i szczere zaangażowanie w szczytnym celu. Wielkie podziękowania kierujemy także do Wolontariuszy: Anny Kloskowskiej i Agnieszki Wojtkowiak za pomoc w przeprowadzeniu Akcji.

Kontakt

  • Słupsk, ul. Gdyńska 22
  • +48 602 759 892
  • darek_klos@op.pl
Dane do wpłat Numer konta: 25 1090 2763 0000 0001 4218 2285
© Fundacja Sub Ventum. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk