Fundacja wspierania inicjatyw niekonwencjonalnych

Zrealizowaliśmy ponad 150 projektów. wspomóż nas
Pomagamy
Wspieramy
Organizujemy wydarzenia
  • Wspomagamy rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz przedsiębiorczości.
  • Organizujemy i wspieramy inicjatywy o charakterze sportowym, w tym rywalizacje sportowe połączone z akcjami charytatywnymi.
  • Rozwijamy projekty wspierające sektor gospodarki morskiej w subregionie słupskim, na terenie Polski i poza jej granicami.

Kontakt

  • Słupsk, ul. Gdyńska 22
  • +48 602 759 892
  • darek_klos@op.pl
Dane do wpłat Numer konta: 25 1090 2763 0000 0001 4218 2285