Zrealizowaliśmy ponad 150 projektów. wspomóż nas

IV Ogólnopolski Konkurs "Logistyk Przyszłości"


26.04.2023 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Logistyk Przyszłości". Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich, kształcących się w specjalnościach: technik logistyk i technik spedytor oraz zainteresowanych branżą TSL.
Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym etapie uczniowie musieli rozwiązać test wiadomości z zakresu logistyki. W tym roku przeważały pytania z logistyki morskiej. Następnie przy pomocy przygotowanych map morskich oraz przyrządów nawigacyjnych uczniowie musieli dokonać szacunków optymalizacji tras przewozu ładunku drogą morską, kolejową oraz przy użyciu transportu kołowego. W ostatnim etapie słuchacze musieli dokonać optymalizacji załadunku, aby nie wystawał on poza granice palety euro - co jak się okazało nie było łatwym zadaniem.
Konkurs koordynował dr Dariusz Kloskowski - Prezes Fundacji "Sub ventum".
Fundacja w tym roku włączyła się w organizację konkursu fundując puchary, poczętunek dla uczniów i zaproszonych gości oraz wspomagając konkurs przyrządami nawigacyjnymi, mapami morskimi oraz opracowując merytoryczne zadania w konkursach cząstkowych.

Kontakt

  • Słupsk, ul. Gdyńska 22
  • +48 602 759 892
  • darek_klos@op.pl
Dane do wpłat Numer konta: 25 1090 2763 0000 0001 4218 2285