Zrealizowaliśmy ponad 150 projektów. wspomóż nas

Projekty


02.10.2021
7. Ćwierćmaraton Komandosa

W Słupsku, 2 października 2021 r. odbył się jeden z ekstremalnych biegów organizowanych w ramach tzw. „Szlema Komandosa” – „7. Ćwierćmaraton Komandosa”. Uczestnicy zmagali się na dystansie 10,55 kilometra w bardzo trudnym, wręcz górzystym terenie słupskiego Lasku Południowego. Bieg extremalny organizowała Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych "Sub ventum" przy współpracy z Nadleśnictwem Leśny Dwór oraz Parafią pw. Św. Jana Kantego w Słupsku.
Ze zgłoszonych 148 zawodników z całej Polski - Żołnierzy - Komandosów, Marynarzy, Pilotów, Funkcjonariuszy Policji, Żandarmerii, Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Osób cywilnych w biegu wzięło udział 125 uczestników. Zawodniczki i Zawodnicy zmagali się na dystansie 10,55 kilometra, w szczególności z trudnymi górkami w lesie Nadleśnictwa Leśny Dwór.
Zwycięzcą biegu został Adam Struk reprezentujący Regionalne Centrum Informatyki Gdynia z wynikiem 00:46:57. Drugie miejsce zajął słupszczanin Artur Pelo z 7 BOW z 1 Batalionu Zmechanizowanego z wynikiem 00:48:15. Trzecie miejsce – Paweł Piotraschke z klubu Policja.pl z wynikiem 00:50:21. Wśród kobiet najlepsza była Natalia Kowalska z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Gdańska z wynikiem 01:10:25. Drużynowo zwyciężyła Policja.pl – Paweł Piotraschke, Maciej Wojciechowski, Arkadiusz Połeć - z łącznym czasem 02:36:18. Artur Pelo, Michał Pytlak, Artur Nowicki z 7 BOW z 1 Batalionu Zmechanizowanego zdobyli drugie miejsce z czasem – 02:39:56. Trzecie miejsce zajęli zawodnicy Akademii Wojsk Lądowych – Jakub Niedziółka, Krzysztof Major, Piotr Sochański – z czasem 03:05:13.

18.09.2021
Clean up the World in Słupsk 2021
W dniu 18.09.2021 roku - "Międzynarodowym Dniu Sprzątania Świata" Fundacja "Sub ventum" wspólnie z Nadleśnictwem "Leśny Dwór" oraz Parafią pw. Św. Jana Kantego w Słupsku zorganizowała akcję obywatelską pn.: "Clean up the World in Słupsk 2021". W akcji wzięło udział 146 osób, w przeważającej ilości w akcji brały udział dzieci i młodzież ze szkół: SP-5 z ulicy Hubalczyków w Słupsku, SP-4, SP-6 a także ze Szkoły Podstawowej z Jezierzyc. W akcji uczestniczyła także młodzież z II Lo "Mickiewicz" ze Słupska oraz młodzież z Zespołu Szkół Agrotechnicznych. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie z przeprowadzonej akcji w formie wolontariatu, które są ważne da dzieci i młodzieży w szkole. W akcji uczestniczyły także harcerki z 32 IDH "Różowe Pantery" ze Słupska. W akcji uczestniczyło 13 rodzin. Zebrano wiele worków śmieci. "Oczyszczono" Lasek Południowy ze śmieci na kierunkach od Parafii pw. św. Jana Kantego w Słupsku w stronę Głobina - I trasa, od Parafii do tzw. "Górki Narciarza" - II trasa oraz wzdłuż drogi do Krępy Słupskiej - III trasa. Oczyszczono także teren miejski w okolicach 3 stawków, w tym park im. J. Trendla. Zebrano łącznie 86 120 litrowych worków śmieci. Koniec akcji zwieńczono drobnymi upominkami dla Rodzin i wolontariuszy oraz biesiadowano przy ognisku z kiełbaskami, które ufundowało Nadleśnictwo "Leśny Dwór". Wszystkie nieczystości zostały przewiezione na wysypisko śmieci na koszt Nadleśnictwa "Leśny Dwór".
Wszystkim składamy serdeczne podziękowania, w szczególności dla Pana Dariusza Mikszto z Rodziną - Nadleśniczemu z Nadleśnictwa "Leśny Dwór" za niezwykłą skromność i nieocenione zaangażowanie w całe przedsięwzięcie a także wszystkim pracownikom za wielkie zaangażowanie. Księdzu Proboszczowi Wojciechowi Filimonowi składamy serdeczne podziękowania za użyczenie terenu parafii i szczere zaangażowanie w szczytnym celu. Wielkie podziękowania kierujemy także do Wolontariuszy: Anny Kloskowskiej i Agnieszki Wojtkowiak za pomoc w przeprowadzeniu Akcji.
08.09.2021
"Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica"

Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych "Sub ventum" jest Partnerem w Projekcie pn.: „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Pomorskiego  na  lata  2014-2020, Oś  priorytetowa 3 Edukacja,  Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

Projekt realizowany jest przez Lidera Projektu Miasto Słupsk w partnerstwie z Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Centrum Sportów Wodnych "OPTY Ustka" w Ustce i Fundacją Inicjatyw Niekonwencjonalnych "Sub ventum". Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”.

Celem Projektu i partnerstwa jest kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów 9 szkół podstawowych  poprzez wykorzystanie tematyki morskiej i żeglarskiej na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji morsko-żeglarskiej w ramach podstaw programowych różnych przedmiotów i praktycznych zajęć żeglarskich, ukazywanie morskiego dziedzictwa kulturowego Pomorza i budowanie świadomości specyfiki regionu (m.in. poprzez wycieczki, obozy), promowanie i upowszechnianie zawodów i specjalności związanych z nadmorskim położeniem regionu, rozwijanie współpracy z innymi organami prowadzącymi szkoły podstawowe w celu upowszechniania edukacji morsko-żeglarskiej.

Projekt zakłada wykorzystanie narzędzi TIK w zaplanowanych zadaniach obejmujących proces kształcenia dzieci i doskonalenia kwalifikacji nauczycieli. Podczas realizacji Projektu wykorzystywane będą nowoczesne pomoce dydaktyczne wspierające proces nauczania i uczenia się.

04.09.2021
"VI Bieg przełajowy im. chor. szt. Tadeusza Kloskowskiego"

4.09.2021 roku Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” zorganizowała bieg we współpracy z Parafią pw. św. Jana Kantego w Słupsku, aby pomóc bezdomnym z Domu Brata Alberta w Słupsku, popularnym "Alberciakom". Do Akcji włączyły się Szkoły, Instytucje, Firmy lokalne, Kluby sportowe i fitnes oraz osoby prywatne a nawet Wojsko - Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce oraz Baza Amerykańska w Redzikowie.

W zorganizowanym biegu Biegacze mieli do pokonania 6-kilometrową trasę ścieżkami Lasku Południowego, a maszerujący z kijkami 5-kilometrową. Oczywiście w rzeczywistości, jak co roku trasa się wydłużyła. 

Był to trzeci z cyklu czterech biegów charytatywnych w Słupsku. Pierwszy był dedykowany Chorym na Stwardnienie Rozsiane, drugi Krwiodawcom, trzeci zrealizowany bieg dedykowany był z myślą o bezdomnych, a czwarty – mikołajkowy – tradycyjnie związany będzie z organizacją świątecznych paczuszek dla najciężej chorych.

W czasie akcji zbierano środki higieny osobistej, które przekazano podopiecznym Domu Brata Alberta w Słupsku, po biegu. Formuła była podobna do innych, tzn. Fundacja rozpowszechniła akcję i rozdawała kartony z napisem "Dar serca dla Alberciaków" z prośbą o napełnienie. W efekcie zebrano niemal 100 kartonów napełnionych środkami higieny osobistej i bielizną męską. Wszystkie zapakowane kartony z darami od Darczyńców przekazano w obecności Biegaczy i Kijkarzy na biegu dla Alberciaków z darem głównym - pralkosuszarką, którą zakupiła Fundacja "Sub ventum". Były to głównie szampony, mydła, maszynki do golenia, pianki do golenia, papier toaletowy, chusteczki higieniczne, a także bielizna osobista dla mężczyzn.

15.08.2021
Bieg "Tropem Wilczym" 2021

W dniu 15 sierpnia 2021 roku Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” zorganizowała drugi bieg w Krępie Słupskiej. Jak w całej Polsce, tak i w Krępie Słupskiej punktualnie o godzinie 12.00 oddano strzał do startu Biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych - "Tropem Wilczym". Był to hołd oddany Żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963. Bieg zorganizowano przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną Gminy Słupsk oraz Gminą Słupsk.
Bieg wspomagali Strażacy z OSP Gałęzionowa, Krępy Słupskiej, Jezierzyc, Bukówki i Strzelinka oraz Motocykliści z Krępy Słupskiej i Słupska pod komendą Adama Środy. Blisko 120 uczestników biegu pobiegło na dwóch trasach: 1963 metry – nawiązując tym samym do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Dla bardziej rozbieganych zawodników przygotowano trasę 5 km.
Na linii mety uczestnicy biegu otrzymywali pamiątkowe medale, które zostały zakupione przez Fundację "Sub ventum" od Fundacji Wolność i Demokracja z Warszawy.
Tradycyjnie po biegu była okazja do spotkania z Rodzinką Biegową, któremu towarzyszyło pyszne jedzonko, które zostało przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Krępy Słupskiej oraz pyszne ciasto zasposnorowane przez Klub Seniora z Gminy Słupsk. Dodatkowo Restauracja Casa Italia ze Słupska przygotowała pyszny poczęstunek w tonacji włoskiej. Jak zawsze na zakończenie podziękowano współpracownikom eventu oraz rozlosowano upominki od sponsorów. 

25.06.2021
Akcja "Datek nie kwiatek"

Z inicjatywy Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku zainicjowana została nietypowa Akcja pn.: "Datek nie Kwiatek". W związku z zakończeniem roku szkolnego i towarzyszącym temu wydarzeniu podziękowania Grono pedagogiczne zachęciło Rodziców Swojej Szkoły i Dzieci, aby zamiast kwiatków dla nauczycieli i opiekunów wrzucili do puszeczek dobrowolne "datki" na rzecz potrzebujących.
W porozumieniu i współpracy z Fundacją "Sub ventum" zdecydowano, aby "datki" przeznaczyć dla Dzieci z niepełnosprawnościami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy, a dokładniej dla działającego przy Placówce Stowarzyszenia ABI z Damnicy, które wspiera Instytucję.
Udało się w konsekwencji uzbierć dość znaczną kwotę. tj.: 5.751,45 zł, która za pośrednictwem Fundacji "Sub ventum" została przekazana dla Stowarzyszenia.
Serdeczne podziękowania składamy Rodzicom i Dzieciom za tak miły gest, Dyrekcji i Nauczycielom STO w Słupsku gratulujemy pomsłu i wyrażamy ogromny szacunek za empatię i Wielkie Serce!

12.06.2021
"IV Bieg na K-2"

12.06.2021 roku po raz kolejny zorganizowaliśmy „Bieg na K2”. Była to już czwarta edycja tej super i wymagającej imprezy biegowej.  Uczestnicy mieli do pokonania trasę o długości dokładnie 8611 metrów, czyli tyle, ile wynosi wysokość drugiego ośmiotysięcznika na świecie. Obok biegaczy w zawodach wzięli udział też kijkarze Nordic Walking, którzy mieli do przejścia dystans 5 kilometrów.
Dodatkowo, każdy uczestnik, który okazał legitymację Honorowego Dawcy Krwi wraz z potwierdzeniem niedawnego oddania krwi otrzymał upominek. Po zawodach, jak zawsze odbyła się biesiada, podczas której uczciliśmy 30-lecie posługi kapłańskiej proboszcza parafii pw. św. Jana Kantego, księdza Wojciecha Filimona.

29.05.2021
"V Słupski Bieg Kaziuków - Kaziukowa 5-ka"
29.05.2021 r. po długo oczekiwanym czasie zablokowania wszelkich form masowej aktywności na terenie Lasku Południowego w Słupsku odbył się Bieg i marsz Nordic Walking w ramach "V Słupskiego Biegu Kaziuków – „Kaziukowa Piątka”. Bieg dedykowany był Chorym ze Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Słupsku. Fundacja zorganizowała jak co roku zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, tj. pampersów, pieluchomajtek i ręczników. Zebrano łącznie kilkasetkilogramów środków, które które przekazano bezpośrednio po biegu Zarządowi Stowarzyszenia.
Wartość zebranych środków oszacowano na kilkanaście tysięcy złotych, a wycena nie była możiwa z uwagi na ciągłe ich dostarczanie do Fundacji. Przerosło to Nasze oczekiwania! Społeczeństwo niesamowicie hojno podeszło do zbiórki.
Serdecznie dziękujemy za ten gest empatii. Dla Chorych sam bieg to rodzaj wydarzenia. To o Nich się mówi i w ich stronę się patrzy. Wielkie podziękowania za wsparcie i pomoc przy organizacji biegu składa Wszystkim Zarząd Fundacji. To nasze Wspólne Dzieło!!! Dziękujemy!
30.04.2021
Sadzenie "Lasu Przyjaźni"

Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” i Nadleśnictwo „Leśny Dwór” w dniu 30.04.2021 roku przeprowadziła wspaniałą akcję sadzenia lasu - "Lasu Przyjaźni w ramach tzw. "Maratonu dla Ziemi".
Było to drugie wydarzenie w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi, które miało podkreślić naszą solidarnosć w dbałości o środowisko naturalne i odtwarzanie terenów zielonych.
Zaproszenie było skierowane do wszystkich: Rodzin, Dzieci, Młodzieży szkolnej i dorosłych i spotkało się mimo trwającej pandemii z dużym oddźwiękiem. Przybyło 326 uczestników, którzy posadzili łącznie od 10.00 do godz. 18.00 6.600 drzew. To naprawdę duży sukces.
Nie spodziewaliśmy się aż tak wielkiego odzewu ze strony mieszkańców regionu. Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, tym bardziej, że pandemia ograniczała nas w działaniu i czasami stanowiła niemałą przeszkodę organizacyjną.
Dziękujemy wszystkim za obecność, Firmie Perla za antypasti a Nadleśnictwu Leśny Dwór za wielkie zaangażowanie i chęć działania oraz uśmiech podczas akcji.
Wszystkim Naszym współpracownikom dziękujemy za pomoc i kolejną udaną, Wspólną Inicjatywę!

Kontakt

  • Słupsk, ul. Gdyńska 22
  • +48 602 759 892
  • darek_klos@op.pl
Dane do wpłat Numer konta: 25 1090 2763 0000 0001 4218 2285