Zrealizowaliśmy ponad 150 projektów. wspomóż nas

Projekty


28.05.2023
Szpik Trach i po Ciach

28.05.2023 roku w Słupsku Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych "Sub ventum" zorganizowała event pod nazwą "Szpik Trach i po Ciach". Wydarzenie miało na celu popularyzację biegania i chodzenia, jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu w ramach Projektu „Pepcolandia”, uczczenie na sportowo „Światowego Dnia Raka Krwi”, którego celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat nowotworu krwi oraz znaczenie profilaktycznych badań, jak również uczczenie na sportowo „Dnia Matki” oraz zachęcenie do okazywania wsparcia osobom chorym do oddawania szpiku kostnego.
Do organizacji imprezy czynnie włączyło się Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku propagując przy tym swój program Słupskiego Funduszu Lokalnego oraz Zespół "Magmen" z Grzegorzem Kwietniem na czele.
Impreza miała charakter charytatywny, nie liczył się tutaj sam bieg, chociaż rywalizacji na dystansach: 500m, 1000m, 3000m i 5000m nie zabrakło. Łącznie w biegach wzięło udział 123 Zawodniczek i Zawodników. Fundatorem Pucharów na dystanasach 3km i 5km była Drużyna Szpiku z Poznania, za co Fundacja serdecznie dziękuje! Inicjatorem akcji organizaowania wymazów, czyli potencjalnych dawców szpiku była Grażyna Antosik, za co składamy wielkie podziękowania. Prezenty da biegaczy ufundował: Morski Powiat Słupsk - Pan Starosta Paweł Lisowski, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, Caritas Diecyzji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Pepco Polska i Fundacja "Sub ventum".
Dziękujemy Wszystkim bez wyjątku za ten piękny gest, udało się znaleźć prawie 30-tu dawców, to bardzo dużo! Liczymy na więcej i zapraszamy na kolejne spotkania z Wami:)

 

26.05.2023
BadaMY nie tylko MAMY
26.05.2023 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych "Sub ventum" współorganizowała Marsz Amazonek ze Słupska, który zorganizowany był w ramach obchodów "Dnia Matki". Marsz poprowadził po raz kolejny Prezes Fundacji "Sub ventum" dr Dariusz Kloskowski od Ratusza aż na słupskie bulwary. Fundacja przygotowała miejsce pikniku, który odbył się po marszu oraz stoisko promocyjne również dla Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Słupsku. Oprawa muzyczna i spikerka, która spoczywała na Fundacji okazała się super inicjatywą, głównie poprzez dobrany repertuar piosenek, które śpiewano podczas marszu.
Fundacja składa serdeczne podziękowania wszystkim za pomoc, w szczególności młodzieży z Zespołu Szkół Mundurowych za pomoc w organizacji eventu:)
23.05.2023
Darowizna na rzecz Chorych na SM
Do niecodziennej sytuacji doszło 23 maja 2023 roku. Prezes Fundacji dr Dariusz Kloskowski będąc z nowopowstałym projektem z edukacji morskiej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie został poproszony do gabinetu Dyrektora. A tam okazało się, że czeka na Fundację miła niespodzianka. Został przekazany na ręce Prezesa symboliczny czek pieniężny o wartości 1378 zł z przeznaczeniem dla potrzebujących ze Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Słupsku.
Ten miły gest zrealizowali: Uczniowie i Ich Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Szkolne Koło PCK, i Samorząd Uczniowski. Zarząd Fundacji składa serdeczne podziękowanie dla Darczyńców w imieniu osób, do których trafią środki pieniężne.
Specjalne podziękowanie składamy Pani Annie Mikulskiej za koordynowanie akcją i piękne działanie wolontaryjne:)
26.04.2023
IV Ogólnopolski Konkurs "Logistyk Przyszłości"
26.04.2023 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Logistyk Przyszłości". Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich, kształcących się w specjalnościach: technik logistyk i technik spedytor oraz zainteresowanych branżą TSL.
Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym etapie uczniowie musieli rozwiązać test wiadomości z zakresu logistyki. W tym roku przeważały pytania z logistyki morskiej. Następnie przy pomocy przygotowanych map morskich oraz przyrządów nawigacyjnych uczniowie musieli dokonać szacunków optymalizacji tras przewozu ładunku drogą morską, kolejową oraz przy użyciu transportu kołowego. W ostatnim etapie słuchacze musieli dokonać optymalizacji załadunku, aby nie wystawał on poza granice palety euro - co jak się okazało nie było łatwym zadaniem.
Konkurs koordynował dr Dariusz Kloskowski - Prezes Fundacji "Sub ventum".
Fundacja w tym roku włączyła się w organizację konkursu fundując puchary, poczętunek dla uczniów i zaproszonych gości oraz wspomagając konkurs przyrządami nawigacyjnymi, mapami morskimi oraz opracowując merytoryczne zadania w konkursach cząstkowych.
22.04.2023
Bieg im. Asi Kenig w Sławsku

22 kwietnia 2023 odbyła się kolejna impreza dobroczynna pn.: „Bieg im. Asi Kenig”, w której Fundacja Wspierania Inicjatyw niekonwencjonalnych „Sub ventum” wzięła czynny udział i była Współorganizatorem całego Wydarzenia. W Sławsku biegano głównie dla zdrowia, a w szczególności dla promocji "Dobra".
22 kwietnia na starcie w Sławsku stanęło ok. 200 osób, które wzięły udział w biegach w różnych kategoriach wiekowych, w tym głównym na dystansie 10 kilometrów, a ponadto w marszu Nordic Walking. Spikerem - prowadzacym wydarzenie był Dariusz Kloskowski.
Dzień Dobra został zainaugurowany tydzień wcześniej poprzez bieg „Cross country Day in Słupsk”, podczas którego zebrano w ramach charytatywnej zbiórki środki higieniczne (pampersy, pieluchomajtki, podkłady i nutridrinki oraz kosmetyki dla chorych) o wartości 60 tysięcy złotych na rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Słupsku. Współorganizatorem wydarzeń sportowych był Caritas Diecezji Koszlińsko-Kołobrzeskiej z Koszalina z ks. Dyrektorem Łukaszem Bikunem na czele.
Według Prezesa Fundacji „Sub ventum” Ewangelizacja może być realizowana także poprzez sport. Przez te sportowe eventy można pokazać, w jaki sposób można się cieszyć, jak nieść Dobro. Takie wydarzenia, opierające się na wolontariacie, pokazują, że można być życzliwym i dać coś od Siebie dla Innych.
Impreza była swoistą ucztą nie tylko biegową, ale typową sielanką w piękny sobotni dzień.

21.04.2023
"Las Przemyśleń"
21.04.2023 roku w przeddzień "Miedzynarodowego Dnia Ziemi" Nadleśnictwo Leśny Dwór" w parterstwie z Fundacją Wspeirania Inicjatyw Niekonwencjonalnych "Sub ventum" zorganizowały Akcję sadzenia nowego lasu. Miejsce na nowy las wybrano w otulinie rzeki Słupi, na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi". Celem Akcji społecznej było przede wszystkim: integracja społeczności lokalnej subregionu słupskiego polegająca na wspólnej akcji zalesiania terenów leśnych pn. „Las Przemyśleń” w związku z ustanowieniem roku 2023 jako „Roku Dobrego Zdrowia Psychicznego”. Dodatkowo Organizatorzy poprzez takie akcje w sposób już cykliczny propagują inną formę edukacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych ukierunkowanych na społeczne akcje dla dobra ogółu, a także ukazują walory otaczającej przyrody oraz ugruntowują wiedzę nt. dbałości o otaczającą przestrzeń życiową. W akcji sadzenia wzięło udział niemal 400 osób ze słupskich szkół podstawowych oraz jedna szkoła średnia: "Liceum Mundurowe".
15.04.2023
Cross-country Day in Słupsk
15.04.2023 r. odbył się "Cross-country Day in Słupsk" - impreza propagująca zdrowy styl życia, propagująca aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i co najważniejsza ze szczytnym celem ukierunkowanym na pomoc chorym na stwardnienie rozsiane. Dzięki ludziom dobrej woli, firmom, instytucjom, biegaczom, kijkarzom udało się zebrać bardzo wiele środków, szacunki zgrubne wskazują na około 60 tyś. złotych.
Pierwszy bieg w 2023 z akcentem charytatywnym udało się zorganizować na stadionie 650-lecia w Słupsku. Nowa lokalizacja okazała się dość atrakcyjna, zarówno pod względem logistycznym, jak i pod względem zaplecza terenowego - "Lasku Północnego". Po wielu latach eksplorowania Lasku Południowego przeszedł czas na ukazanie walorów ścieżek leśnych Lasku Północnego, dlatego kolejną imprezę planujemy także w tym rejonie.
Składamy serdeczne podziękowania dla Darczyńców a także Wolontariuszom, bez których nie udałoby się zorganizować tego biegu. Dziękujemy Wszystkim bez wjątku, to Nasze Wspólne Dzieło, pamiętajmy, że Kto dołoży cegiełkę do Akcji jest Ambasadorem Inicjatywy, z czego My się bardzo cieszymy. Liczymy na Was i zachęcamy do współpracy przy kolejnych Działaniach:)
04.04.2023
VIII Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji
4.04.2023 r. w słupskim Inkubatorze Technologicznym odbył się wojewódzki etap "VIII Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji województwa pomorskiego". Turniej nawigacyjny organizowany jest jak co roku przez Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku we współpracy z Fundacją Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” oraz Pomorskim Związkiem Żeglarskim w Gdyni.
W finale konkursu wzięło udział 21 uczestników z pomorskich szkół podstawowych: z Gdyni, Leźna, Kobylnicy, Ustki, Słupska, Szemudu, Wocławia, Gdańska. Warunkiem przystąpienia do konkursu było przejście eliminacji wstępnych w szkołach - wykonanie testu wiadomości oraz etapu regionalnego, który odbył się w Gdyni i Słupsku, w którym należało uzyskać odpowiedni próg punktów z dziennika nawigacyjnego oraz ze zliczenia graficznego drogi statku- Mapa.
Zadanie konkursowe przygotowywał kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski – prezes Fundacji „Sub ventum”, który był jednocześnie Przewodniczącym Jury.
Konkurs był jednocześnie ewaluacją działań projektowych pn.: „Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich”. Konkurs miał w tym roku bardzo wysoki poziom, ponieważ dołączone zostały namiary, które w sposób znaczny podniosły poprzeczkę merytoryczną. Niewątpliwie w konkursie oprócz zaangażowania samych uczniów liczyło się także zaangażowanie nauczycieli, którzy w czasie wolnym przygotowywali swoich podopiecznych.
Wyniki konkursu i wyłonienie Mistrza lub Mistrzyni Nawigacji nastąpi na corocznej konferencji marynistycznej. W tym czasie także odbędzie się rejs-niespodzianka, który corocznie przygotowuje Polski Związek Żeglarski.
03.04.2023
"Tęcza na Niebiesko dla Autyzmu"

3.04.2023 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych "Sub ventum" Współorganizowała Akcję pn.: "Tęcza na niebiesko dla Autyzmu" łącznie z Przedszkolem Miejskim "Tęczowa Dolina" oraz Castorama Słupsk. Marsz ruszył spod przedszkola na ul. Kasztanowej w Słupsku, w którym czynny udział brała Pani Prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Marsz przeszedł ulicami: Kasztanową, Wierzbową, Kalinową, Kosynierów Gdyńskich i Górną. Marsz zakończony został na parkingu Castoramy gdzie na dzieci czekali Strażacy wraz z Żołnierzami z 7. Brygady Obrony Wybrzeża. Pogoda dopisała. Dzieci aktywnie uczestniczyły w marszu oraz w zabawie przed Castoramą. Na parkingu wszyscy utworzyli jedno wielkie błękitne serce. Na koniec Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka wypuściła błękitne balony z helem i tym samym wszycy wyrazili swoje wsparcie wobec osób znajdujących się w spektrum autyzmu. Celem marszu było podniesienie świadomości na temat zaburzeń związanych z autyzmu. Dla ciała Fundacja "Sub ventum" przygotowała pyszną niebieską drożdżówkę oraz herbatkę i kawę.

Kontakt

  • Słupsk, ul. Gdyńska 22
  • +48 602 759 892
  • darek_klos@op.pl
Dane do wpłat Numer konta: 25 1090 2763 0000 0001 4218 2285